Szűrje ki a kockázatos cégeket!

Az Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kibocsátott 3010/2015 számú útmutatás, korábban a szakmai berkekben is vegyes reakciókat váltott ki, de jó, ha tisztában vagyunk az abban rögzített elvárásokkal.

Az Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kibocsátott 3010/2015 számú útmutatás, korábban a szakmai berkekben is vegyes reakciókat váltott ki, de jó, ha tisztában vagyunk az abban rögzített elvárásokkal. Az útmutató segítséget nyújt a vállalkozások számára abban, hogy ÁFA levonási joguk gyakorlása során, hogyan kerüljék el az utólagosan fiktívnek minősíthető ügyleteket.

Az adókijátszó cégek komoly veszélyt jelenthetnek az Ön vállalkozására! Amennyiben nem ellenőrzi üzleti partnereit és olyan cégtől fogad be számlát, amelyről utólagosan kiderül, hogy adókijátszást követett el vagy abban vett részt, akkor a Nemzeti Adó – és Vámhivatal az adott üggyel kapcsolatosan megtagadhatja vállalkozásától az ÁFA levonási jogát, továbbá súlyos bírsággal is sújthatja.

Azért, hogy elkerülhesse a kockázatos cégeket, az útmutatásában leírtak szerint célszerű üzleti partnerei státuszát folyamatosan figyelemmel kísérni. Az ellenőrzés kötelező feladat, de ennél sokkal fontosabb, hogy biztonságot nyújt az Ön vállalkozása számára.

A NAV állásfoglalása adóalany felelősségével kapcsolatban

Nem tagadható meg az adólevonási jog kizárólag olyan, a számlakibocsátó érdekkörében elkövetett szabálytalanságra alapozva, amelyről a számlabefogadó nem tudott, illetve nem tudhatott, arra ráhatása nem lehetett.

Az objektív körülmények, melyek alapján megállapítható, hogy az adóalany tudta vagy tudnia kellett volna, hogy az ügylettel, mellyel kapcsolatban a levonási jogot érvényesíteni kívánja, adókijátszásban vesz részt, számos tényezőből állnak. Ezek a tényezők általános jelleggel nem sorolhatók fel, az adóalany gazdasági tevékenységétől és az érintett gazdasági szektortól függően változhatnak.

Megtagadható a számlabefogadó adólevonási joga ugyanakkor, ha objektív körülmények alapján megállapítható, hogy az adóalany, akinek részére a levonási jogot megalapozó terméket értékesítették, illetve szolgáltatásokat nyújtották, tudta vagy tudnia kellett volna, hogy ezen ügylettel az eladó, illetve az értékesítési láncban valamely korábban vagy későbbiekben közreműködő gazdasági szereplő által elkövetett adókijátszásban vesz részt.

A NAV tételes útmutatója, amivel biztosan kiszűrheti a kockázatos cégeket

A fentiek alapján ellenőrizni kell:

  • megtörtént-e a bejegyzés, gazdálkodó szervezetek esetében a cégjegyzékbe-, egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vétele,
  • partner adószámának érvényességét,
  • számlakibocsátó rendelkezik-e és szám szerint mennyi alkalmazottal,
  • rendelkezik-e közösségi adószámmal,
  • rendelkezik-e 180 napon túli, illetve jelentős összegű adótartozással,
  • van-e folyamatban vele szemben végrehajtási eljárás ,
  • foglalkoztatott-e be nem jelentett alkalmazottat,
  • a köztartozásmentes adózók adatbázisában szerepel-e,
  • minősített adózónak minősül-e.

Milyen következményei lesznek, ha elmulasztja az ellenőrzést?

Amennyiben az adókijátszás kockázatának ismeretében, Ön nem végzi el a fenti adatok ellenőrzését egy-egy üzlet megkötésekor és, ha az értékesítési láncban elkövetett adókijátszás bizonyítást nyer, az adóhatóság megtagadhatja vállalkozásának adólevonási jogát. Továbbá nem az általában szokásos 50% mértékű, hanem a büntető célú, 200%-os bírságot szabja ki a számla befogadójára.

Milyen eszközzel végezheti el az előminősítést és hogyan ellenőrizheti folyamatosan partnereit?

A Credit Online céginformációs rendszerben az előminősítést, a cég alapadatainak -, pénzügyi mutatóinak -, tulajdonosi összetételének megismerésével végezheti el. A Partnerek és a Monitoring modulok használatával pedig az együttműködés során folyamatosan ellenőrizheti üzleti partnereivel kapcsolatos változásokat. A rendszer a partnereket érintő adatváltozás esetén, azonnali email értesítőt küld Önnek.

A Credit Online segítségével a NAV által előírt kötelezettségeket túl, teljes körű céginformációkhoz juthat, egy könnyen kezelhető, jól átlátható, felhasználóbarát rendszerben.

Próbálja ki ingyenesen most!

Próbálja ki céginformációs rendszerünket most 5 napig ingyenesen, és ismerje meg a Credit Online nyújtotta egyedi előnyöket!